• Ge barn och unga möjlighet till reflektion och samtal
  • Skapa bättre skolmiljö
  • Ge röst till dem av oss som tystas
  • Leka
  • Skratta
  • Undersöka
  • Ge möjlighet för barns och ungas röster att höras och ta plats
  • Påverka beslutsfattare
  • Främja hälsa

 

 

 

Kontakta oss!

Tveka inte att höra av dig om du undrar något.