Skapande skola

Läs vidare

Skapande Skola vill stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens olika uttrycksformer och öka deras möjligheter till eget skapande.

Circonovas erfarna kulturpedagoger och artister kan både ge upplevelser och uppmuntra unga till eget skapande. Vi kan tillsammans med er ge era elever möjligheter till personlig utveckling och inspiration och skapa nya former för lärande i skolan.

En av våra grunder är att arbeta med salutogent perspektiv (ordet salus betyder hälsa).
Grunden i salutogenes är att öka begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Fokus ligger på att öka känslan av sammanhang.


Tema Framtiden “Tänk om…”
Att tänka om framtiden…
Tänk om vi kan teleportera oss
Tänk om rosa var gult
Tänk om vi bor under jorden eller ovan molnen
I framtiden kan det bli nästan som nu eller helt annorlunda

Utifrån barnens ålder arbetar vi med drama, lek, rörelse, bild, form, skrivande eller annat estetiskt uttryckssätt.
Passar för förskoleklass till årskurs 6.

 

Tema Krav och Stress “Måste, Borde, Vill”
Måste, borde, vill. Hur får vi tiden att räcka till?
Vi reflekterar och undersöker stresstemat genom kreativa, dynamiska och gruppstärkande övningar. Vad är stress? Kan stress vara bra? Var kommer kraven ifrån? Vad kan en göra när det blir för mycket, för mycket av allt? Tillsammans undersöker vi vår stressbarometer.
Circonovas pedagoger lotsar eleverna med hjälp av kroppsövningar, drama och bild genom kravdjungeln.

Workshopen kan göras i samband med vår föreställning Orka Drömma (åk 4-7) men fungerar alldeles utmärkt på egen hand.
Passar för åk 4 – 9


Andra teman
Har du en egen idé till Skapande skola-projekt? Vill ni ha Circonova som samarbetspartner när ni söker pengar för Skapande Skola? De kulturpedagogiska metoder vi använder går enkelt att anpassa till önskad tematik. Vi har tidigare arbetat med teman som identitet, min egna historia, att lära sig leda andra. Tillsammans hittar vi en bra form och tema just för er.

Kontakta oss för information om priser och upplägg.

Intresseanmälan

Kontakta oss!

Tveka inte att höra av dig om du undrar något.